Dit første Hello World! er en åbenbaring

Hello World!

Hvad er hello World?

Hello World er for de fleste det første program man ser virke.

Det er en term som betegner, at man har bevæget sig ind i en verden hvor
mulighederne er uendelige. ..

Nedenstående batch program kan du kopierer over i et tekst dokument, og så omdøbe til helloworld.bat

@ECHO OFF
Echo Hello World!
@echo:
Echo Du har lige lavet dit f0rste program
Echo Du er nu en programm0r...
@echo:
Echo **********************
Echo ***** TILLYKKE *****
Echo **********************
Pause
Exit

 Leg med tid og farver:

@echo off
REM Sær farve
color 1f
REM Skriv tiden på skærmen
echo Klokken er nu: %time%
REM Vent 3 sekunder
ping localhost -n 3 >nul
REM Skift farve på skærmen
color 1e
REM Skriv tiden på skærmen
echo Klokken er nu: %time%
REM vent på at bruger aktion
pause
exit

Prøv dette lille talspil:

@echo off

REM *********************************************************
REM  Det er kun i REM du kan benytte danske tegn som æøå
REM  i selve koden kan danske tegn ikke benyttes, kun engelske
REM *********************************************************

color 2f
echo Spillet startes.....vent......
:A
REM Vent 1 sekund
ping localhost -n 3 >nul
REM * Slet skærm
cls
REM * Sæt farven til sort/gul
color 0e
REM * Titlen på winduet
title Tal spil
set /a guessnum=0
REM set /a answer=%RANDOM%
REM sæt nummer mellem 0-100
set /a answer=%RANDOM% %%100
set variable1=nuddy24
echo -------------------------------------------------
echo Velkommen til Talpillet!
echo.
echo Pr0v at gaette mit nummer!
echo -------------------------------------------------
echo.
:top
echo.
set /p guess=
echo.
if %guess% GTR %answer% ECHO Lavere!
if %guess% LSS %answer% ECHO H0jere!
if %guess%==%answer% GOTO EQUAL
set /a guessnum=%guessnum% +1
if %guess%==%variable1% ECHO Du fandt bagd0ren i spillet?, svaret er: %answer%
goto top
:equal
echo Tillykke, Du gaettede rigtigt!!!
pause
echo.
echo Du brugte %guessnum% gaet.
echo.
ping localhost -n 1 >nul
cls
echo -------------------------------------------------
set /p input= Vil du pr0ve igen ? -
echo -------------------------------------------------
REM * Vi prøver at ramme alle mulige svar
if %input%==j goto A
if %input%==ja goto A
if %input%==Ja goto A
if %input%==JA goto A
if %input%==no goto B

 

Et lille animations program:

@echo off
color 0a
title Smiley faces
:note
ping localhost -n 2 >nul
pause
goto main
:main
cls
color 6E
echo                 __ooooooooo__
echo               oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo
echo             oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo
echo            oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo
echo           oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo
echo          oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo
echo         oOOOOOOOOOOO* *OOOOOOOOOOOOOO* *OOOOOOOOOOOOo
echo         oOOOOOOOOOOO   OOOOOOOOOOOO   OOOOOOOOOOOOo
echo         oOOOOOOOOOOOOo oOOOOOOOOOOOOOOo oOOOOOOOOOOOOOo
echo        oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo
echo        oOOOO   OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   OOOOo
echo        oOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOo
echo         *OOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOO*
echo         *OOOOOO *OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO* OOOOOO*
echo         *OOOOOO *OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO* OOOOOO*
echo          *OOOOOOo *OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO* oOOOOOO*
echo           *OOOOOOOo *OOOOOOOOOOOOOOOOO* oOOOOOOO*
echo            *OOOOOOOOo *OOOOOOOOOOO* oOOOOOOOO* 
echo             *OOOOOOOOo      oOOOOOOOO* 
echo               *OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO* 
echo                  ""ooooooooo""
ping localhost -n 2 >nul
goto start
:start
cls
color 6E
REM color 7F
echo                 __ooooooooo__
echo                oooo$$$$$$$$$$$$oooo
echo              oo$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$o
echo            oo$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$o     o$  $$ o$
echo    o $ oo    o$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$o    $$ $$ $$o$
echo   oo $ $ "$   o$$$$$$$$$  $$$$$$$$$$$$$  $$$$$$$$$o    $$$o$$o$
echo   "$$$$$$o$   o$$$$$$$$$   $$$$$$$$$$$   $$$$$$$$$$o  $$$$$$$$
echo    $$$$$$$  $$$$$$$$$$$   $$$$$$$$$$$   $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
echo    $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  $$$$$$$$$$$$$  $$$$$$$$$$$$$$ """$$$
echo    "$$$""""$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$   "$$$
echo     $$$  o$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$   "$$$o
echo    o$$"  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$    $$$o
echo    $$$  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$" "$$$$$$ooooo$$$$o
echo    o$$$oooo$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  o$$$$$$$$$$$$$$$$$
echo    $$$$$$$$"$$$$  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$   $$$$""""""""
echo   """"    $$$$  "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"   o$$$
echo         "$$$o   """$$$$$$$$$$$$$$$$$$"$$"     $$$
echo          $$$o     "$$""$$$$$$""""      o$$$
echo          $$$$o                o$$$"
echo           "$$$$o   o$$$$$$o"$$$$o    o$$$$
echo            "$$$$$oo   ""$$$$o$$$$$o  o$$$$""
echo             ""$$$$$oooo "$$$o$$$$$$$$$"""
echo               ""$$$$$$$oo $$$$$$$$$$
echo                   """"$$$$$$$$$$$
echo                     $$$$$$$$$$$$
echo                     $$$$$$$$$$"
echo                      "$$$"" 
ping localhost -n 2 >nul
goto a
:a
cls
:a
color 19
echo                 __ooooooooo__
echo               oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo
echo             oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo
echo            oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo
echo           oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo
echo          oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo
echo         oOOOOOOOOOOO* *OOOOOOOOOOOOOO* *OOOOOOOOOOOOo
echo         oOOOOOOOOOOO   OOOOOOOOOOOO   OOOOOOOOOOOOo
echo         oOOOOOOOOOOOOo oOOOOOOOOOOOOOOo oOOOOOOOOOOOOOo
echo        oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo
echo        oOOOO   OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   OOOOo
echo        oOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOo
echo         *OOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOO*
echo         *OOOOOO *OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO* OOOOOO*
echo         *OOOOOO *OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO* OOOOOO*
echo          *OOOOOOo *OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO* oOOOOOO*
echo           *OOOOOOOo *OOOOOOOOOOOOOOOOO* oOOOOOOO*
echo            *OOOOOOOOo *OOOOOOOOOOO* oOOOOOOOO* 
echo             *OOOOOOOOo      oOOOOOOOO* 
echo               *OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO* 
echo                  ""ooooooooo""
ping localhost -n 2 >nul
goto main
pause
goto main
:main
cls
color 6E
echo                 __ooooooooo__
echo                oooo$$$$$$$$$$$$oooo
echo              oo$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$o
echo            oo$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$o     o$  $$ o$
echo    o $ oo    o$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$o    $$ $$ $$o$
echo   oo $ $ "$   o$$$$$$$$$  $$$$$$$$$$$$$  $$$$$$$$$o    $$$o$$o$
echo   "$$$$$$o$   o$$$$$$$$$   $$$$$$$$$$$   $$$$$$$$$$o  $$$$$$$$
echo    $$$$$$$  $$$$$$$$$$$   $$$$$$$$$$$   $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
echo    $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  $$$$$$$$$$$$$  $$$$$$$$$$$$$$ """$$$
echo    "$$$""""$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$   "$$$
echo     $$$  o$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$   "$$$o
echo    o$$"  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$    $$$o
echo    $$$  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$" "$$$$$$ooooo$$$$o
echo    o$$$oooo$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  o$$$$$$$$$$$$$$$$$
echo    $$$$$$$$"$$$$  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$   $$$$""""""""
echo   """"    $$$$  "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"   o$$$
echo         "$$$o   """$$$$$$$$$$$$$$$$$$"$$"     $$$
echo          $$$o     "$$""$$$$$$""""      o$$$
echo          $$$$o                o$$$"
echo           "$$$$o   o$$$$$$o"$$$$o    o$$$$
echo            "$$$$$oo   ""$$$$o$$$$$o  o$$$$""
echo             ""$$$$$oooo "$$$o$$$$$$$$$"""
echo               ""$$$$$$$oo $$$$$$$$$$
echo                   """"$$$$$$$$$$$
echo                     $$$$$$$$$$$$
echo                     $$$$$$$$$$"
echo                      "$$$"" 
ping localhost -n 2 >nul
goto start
:start
cls
color 7F
echo                 __ooooooooo__
echo               oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo
echo             oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo
echo            oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo
echo           oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo
echo          oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo
echo         oOOOOOOOOOOO* *OOOOOOOOOOOOOO* *OOOOOOOOOOOOo
echo         oOOOOOOOOOOO   OOOOOOOOOOOO   OOOOOOOOOOOOo
echo         oOOOOOOOOOOOOo oOOOOOOOOOOOOOOo oOOOOOOOOOOOOOo
echo        oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo
echo        oOOOO   OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   OOOOo
echo        oOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOo
echo         *OOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOO*
echo         *OOOOOO *OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO* OOOOOO*
echo         *OOOOOO *OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO* OOOOOO*
echo          *OOOOOOo *OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO* oOOOOOO*
echo           *OOOOOOOo *OOOOOOOOOOOOOOOOO* oOOOOOOO*
echo            *OOOOOOOOo *OOOOOOOOOOO* oOOOOOOOO* 
echo             *OOOOOOOOo      oOOOOOOOO* 
echo               *OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO* 
echo                  ""ooooooooo""
ping localhost -n 2 >nul
goto a
:a
cls
color 19
echo                 __ooooooooo__
echo                oooo$$$$$$$$$$$$oooo
echo              oo$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$o
echo            oo$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$o     o$  $$ o$
echo    o $ oo    o$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$o    $$ $$ $$o$
echo   oo $ $ "$   o$$$$$$$$$  $$$$$$$$$$$$$  $$$$$$$$$o    $$$o$$o$
echo   "$$$$$$o$   o$$$$$$$$$   $$$$$$$$$$$   $$$$$$$$$$o  $$$$$$$$
echo    $$$$$$$  $$$$$$$$$$$   $$$$$$$$$$$   $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
echo    $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  $$$$$$$$$$$$$  $$$$$$$$$$$$$$ """$$$
echo    "$$$""""$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$   "$$$
echo     $$$  o$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$   "$$$o
echo    o$$"  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$    $$$o
echo    $$$  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$" "$$$$$$ooooo$$$$o
echo    o$$$oooo$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  o$$$$$$$$$$$$$$$$$
echo    $$$$$$$$"$$$$  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$   $$$$""""""""
echo   """"    $$$$  "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"   o$$$
echo         "$$$o   """$$$$$$$$$$$$$$$$$$"$$"     $$$
echo          $$$o     "$$""$$$$$$""""      o$$$
echo          $$$$o                o$$$"
echo           "$$$$o   o$$$$$$o"$$$$o    o$$$$
echo            "$$$$$oo   ""$$$$o$$$$$o  o$$$$""
echo             ""$$$$$oooo "$$$o$$$$$$$$$"""
echo               ""$$$$$$$oo $$$$$$$$$$
echo                   """"$$$$$$$$$$$
echo                     $$$$$$$$$$$$
echo                     $$$$$$$$$$"
echo                      "$$$"" 
ping localhost -n 2 >nul
goto mainTilføj kommentar